Usługi dostępu do Internetu:

Firma gebik.com Usługi Informatyczne została wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dnia 10.07.2007r. pod numerem 7135. Od tego czasu świadczy usługi dostępu do Internetu na terenie starej Olszy w Krakowie.

Internet dostarczany jest kablowo w obrębie ulicy Błękitnej. Istnieje możliwość podłączenia Internetu tą drogą, jeśli odległość od istniejącego węzła sieci nie przekracza 100m. Koszt takiego przyłączenia do sieci sprowadza się do pokrycia kosztu kabla UTP.

W dalszej odległości Internet dostarczany jest bezprzewodowo w technologii WiFi (802.11b/g). Centralnym punktem sieci bezprzewodowej są nadajniki znajdujące się na dachu budynku przy ul. Błękitnej 4. Przybliżony zasięg sieci bezprzewodowej można sprawdzić w serwisie gdzienet. Koszt instalacji sieci drogą bezprzewodową nie powinien przekroczyć 200 PLN netto, a w niektórych przypadkach może być znacznie niższy.